adela facebook 2 

adela twiter 2 

adela youtube 2 

adela mail 2

Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

Mi, Adela Natural j.d.o.o. Ivana Mažuranića 48, Vrbovec, OIB: 63864286046, tvrtka smo koja djeluje na hrvatskom tržištu. Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke. Vaše kontakt podatke ili Vaše osobne podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Izjava Adele Natural j.d.o.o. o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka naših korisnika poseban je interes naše tvrtke. Sve aktivnosti Adele Natural j.d.o.o. na Internetu zadovoljavaju europske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Hrvatskoj pridržavamo se i Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N.103/03.). Adela Natural j. d.o.o. pridržava se zaštite privatnosti pri dobivanju podataka. Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.adela-natural-tea.com odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.adela-natural-tea.com. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice  www.adela-natural-tea.com. Adela Natural j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.adela-natural-tea.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Adela Natural j.d.o.o., Ivana Mažuranića 48, Vrbovec obrađuje osobne podatke.  

Upućuju se Kupci Internet stranice  www.adela-natural-tea.com (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima u Adeli Natural j.d.o.o.(u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Adela Natural j.d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.  

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.adela-natural-tea.com od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Adele Natural trgovine i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Adela Natural j.d.o.o.putem Internet stranice www.adela-natural-tea.com?  

Osobni podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa stanovanja. Adela Natural j.d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše osobne podatke, osim kada Vi date privolu naručivanjem proizvoda ili sudjelovanjem u našim nagradnim igrama i nagradnim natječajima. Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.adela-natural-tea.com Adela Natural j.d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.   

Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.adela-natural-tea.com. Adela Natural j.d.o.o će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.   

Adela Natural j.d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.adela-natural-tea.com. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

U koju svrhu Adela Natural j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?  

Adela Natural prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.adela-natural-tea.com isključivo u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.adela-natural-tea.com, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora

Maloljetnici

Adela Natural j.d.o.o. savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na Internet Adela Natural j.d.o.o. bez dopuštenja roditelja ili staratelja. Adela Natural j.d.o.o. nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

Adela Natural j.d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije. Adela Natural j.d.o.o ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.adela-natural-tea.com. Niti jedan dio Internetske stranice www.adela-natural-tea.com, nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?  

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.adela-natural-tea.com, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.  Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S kojim primateljima Adela Natural j.d.o.o. dijeli osobne podatke?  

Adela Natural j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 

Adela Natural j.d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Adela Natural j.d.o.o. koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Adela Natural j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice www.adela-natural-tea.com na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Adela Natural j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  

Adela Natural j.d.o.o. poduzima velike mjere sigurnosti osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

Pristup i ispravak osobnih podataka  

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici www.adela-natural-tea.com. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Adele Natural j.d.o.o cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Adele Natural j.d.o.o putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

Adela Natural j.d.o.o. sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefon 099/8563343.

Pravo na prigovor  

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka. 

Veze prema ostalim Internet stranicama

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se na sve internetske stranice i njihove poddomene Adela Natural j.d.o.o. (adela-natural-tea.com). Internet stranice na ovoj početnoj stranici mogu sadržavati veze prema drugim dobavljačima unutar ili izvan Adela Natural j.d.o.o. na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti osobnih podataka. Kada napuštate neku od Internet stranica Adela Natural j.d.o.o., molimo vas da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Pravo na informacije

Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite osobnih podataka ili kako se obrađuju vaši osobni podaci, slobodno kontaktirajte našeg predstavnika za zaštitu privatnosti putem e-maila na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši osobni podaci, ako uopće jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama Adela Natural j.d.o.o..

Automatski zabilježeni podaci (koji nisu osobni)

Kada dođete na internetske stranice Adela Natural j.d.o.o.  automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) općeniti neosobni podaci (koji ste Internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internetskih stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

Izmjena Politike privatnosti  
Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Adela Natural j.d.o.o može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.adela-natural-tea.com. Zbog toga Adela Natural j.d.o.o. Kupce i Korisnike poziva da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.adela-natural-tea.com.

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.adela-natural-tea.com

Nastavak uporabe Internetske stranice www.adela-natural-tea.com od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“  
Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.

Google Chrome 
Mozilla Firefox
Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku)
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari – iOS / Mac

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama www.adela-natural-tea.com

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li www.adela-natural-tea.com kolačiće?

Intranet stranica www.adela-natural-tea.com koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi www.adela-natural-tea.com i zašto?

Privremeni kolačići (engl. Session cookies) - to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na www.adela-natural-tea.com.

Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) - obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. www.adela-natural-tea.com koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje www.adela-natural-tea.com. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna - ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ima li www.adela-natural-tea.com kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže

Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa s društvenih mreža Facebook i Youtube. Također dijeljenje oglasa na tim društvenim mrežama postavlja kolačiće.

adela zeleni cajevi 1   adela zeleni aromatizirani cajevi 1    adela carni cajevi 1   adela bezkofeinski cajevi 1

adela oolong cajevi 1   adela rooibos cajevi 1    adela povrtni cajevi 1   adela biljni cajevi 1

adela footer

Copyright © Adela-natural j.d.o.o. 2018. All Rights Reserved.

adela cajevi pozadina